KÄSITÖÖ JA KUNSTILAAGER
7-12 aastastele lastele
PRANGLI SAAREL

I VAHETUS: 07-09.07.2020
II VAHAETUS: 28-30.07.2020

Lapse registreerimiseks laagrisse tuleb saata e-mail mangutegu@gmail.com järgmiste andmetega
1) Lapse nimi ja vanus
2) Elukoht ja lapsevanemate kontaktandmed
3) Täpsustav info lapse tervise ja iseärasuste kohta
4) Millises vahetuses soovib laps osaleda

Registreerida saab kuni 29 juuni 2020a.

LAAGRI EEST TASUMINE:

Arve väljastame elektronposti teel Teie poolt nimetatud aadressile. Arve tasumisel märkige selgitusse arve number ning lapse nimi, kelle eest tasute. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.
NB! Niikaua kuni sissemaksu ei ole sooritatud ning tuusiku lõppmaksumust ei ole tasutud vastavalt maksetähtajale, on kohad vabalt saadavad kõigile soovijaile ja teile kohta ei säilitata


Sündmused

Veebruar 2020 - ALANUD ON REGISTREERIMINE 2020/21 TUNDIDESSE

* Eelkooli õppekava on kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt
* Eelkool sõlmib lapsevanemaga lepingu
* Kõik lapsed, kes on registreeritud Mängutegu Huvikooli, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi, mistõttu pakume ka tulutagastust
* Eelkoolis õpib korraga kuni 10 last, mistõttu saab õpetaja pöörata tähelepanu iga lapse individuaalsusele
* Meie tegemisi saab jälgida ka Facebookis

Eelkoolis on lapsel kaasas:

*PINAL-milles on teritatud värvipliiatsid, kaks harilikku pliitatsit, kustukumm, joonlaud, kinnine teritaja *Vahetusjalanõud

* Kummiga suletavad kaaned (saab laps Mängutegu Huvikoolist esimesel kohtumisel)
OMA KOOLIASJU HOIAN ALATI KORRAS JA PUHTANA!Mängtegu eelkool

MänguTegu eelkool ootab uudishimulikke ja õpihimulisi nii koduseid kui ka lasteaia lapsi alates 2021 september. Oodatud on ka muukeelsed lapsed, kelle sooviks on asuda õppima eesti kooli. Tegevused toimuvad Teisipäeviti ja Neljapäeviti * 6-7 aastaste grupp

Meie kuntsnikud

7 aastane

4 aastane

6 aasatne

4 aastane


KUNSTIRINGID

KUNSTIRING:

Kunstiringi tundides saab laps joonistada, maalida, meisterdada erinevate töövahenditega. Töövahenditeks on pliiatsid, akrüülvärvid, guaššid, vesivärvid, savi, süsi. Tähtsal kohal on värvusõpetus. Lastel on võimalus esitleda oma töid, analüüsida ja tutvuda ka kaaslaste töödega.

KUNSTIRINGI EESMÄRK:
1. Kujundada õpilastes huvi kujutava kunsti vastu;
2. tutvustada kunstis kasutatavaid materjale, töövahendeid ning mõisteid;
3. arendada õpilaste kunstialaseid teadmisi ja oskusi;
4. õpetada erinevaid kujutava kunsti tehnikaid ja võtteid;
5. julgustada eneseväljendust, fantaasiat ja loomingulist ellusuhtumist;
6. arendada käelist tegevust, analüüsi- ja esitlusoskust.

KÄSITÖÖRING

KÄSITÖÖRING:

Käsitöö ringis õpib laps kasutama erinevaid töövahendid ja tutvub ohutusnõuetega. Tutvub erinevate materjalide ja nende struktuuriga, värvid, kasutusvõimalused. Õpime käsitsi ja masinaga õmblemist. Õpime tikkima ja heegeldama, kuduma, paberist voltima, kanga värvimist, ehete valmistamist, lõigete mahavõtmist, kohendamist, väljalõikamist ja konstrueerimist. Jooniste, mustrite ja valmisteoste analüüsimine ja interpreteerimine. Tarbeesemete valmistamine.


@ 2020 Mängutegu

Website Template by marmik.ee